ŠKOLKA

Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém školka i rodiče navzájem komunikují, pomáhají si a společnými silami děti rozvíjejí.

PŘIJĎTE K NÁM

Přijďte si k nám s dětmi pohrát a objevte kouzlo naší školky. Den otevřených dveří: Každou středu od 15:00 do 16:30 v měsících březen, duben a květen.

 

Neváhejte se na mne obrátit. Ráda si s Vámi domluvím prohlídku naší školky nebo poskytnu jakoukoliv potřebnou informaci.

Vaše Olga Kolářová
ředitelka školky

CO UMÍME

 

 • Vést děti ke vztahu k přírodě a aby byly pyšné na svůj domov.

 • Aktivně děti učit potřebným dovednostem i cizím jazykům.

 • Rozvíjet v dětech samostatnost a odpovědnost.

 • Komunikovat s rodiči a pomáhat jim při rozvoji jejich dětí doma.

NA CO NEZAPOMÍNÁME

 

 • Na pravidla slušného chování.

 • Na vzájemné naslouchání.

 • Na pocity ostatních.

 • Vážit si lidí kolem nás.

Pravidelný zápis do naší školky probíhá v květnu. Dítě je možno přihlásit po dohodě i individuálně v průběhu školního roku.

JAKÝ MÁME PROGRAM

 • Školka je otevřena v pracovní dny od 6:00 do 16:30 hod.
   

 • Každé ráno děti vytvářejí ve všech třídách "Ranní kruh" - rituál pozdravení, určení dne, měsíce, ročního období, počasí, zážitků z domova a výběr témat, která děti zajímají a chtějí je více poznat. Před obědem se opět všichni sejdou v kruhu a děti si zde ohodnotí své dopolední aktivity.
   

 • Během dne střídání práce ve velké (24 dětí) i malé skupině (3-5 dětí). Toto umožňuje dětem získat sociální dovednosti (začlenit se do skupiny, respektovat pravidla atd.), jakož i jejich individuální rozvoj (práce s malým počtem dětí).
   

 • Denní práce s dětmi ve specializovaných malých skupinkách. Např. samostatná pětičlenná anglická skupinka tráví tři hodiny denně nad různými sportovními, zábavnými a vzdělávacími aktivitami s anglickými lektory.
   

 • Pracujeme podle mezinárodního programu „Začít spolu“, v rámci kterého je prostor školky rozdělen na jednotlivá malá centra – dílny. V těchto centrech aktivit si děti hrají a pracují v malých skupinkách, čímž se učí komunikovat, rozhodovat a řešit problémy.
   

 • Máme bohatý odpolední program, kde je možno vybírat z mnoha interních činností či kroužků jako například: Intenzivní výuka anglického jazyka, Zájmová výtvarná výchova, Odpolední zájmové cvičení, Dramatika, Zájmová pohybová výchova, Hrátky se slovíčky, Hry s vodou, Logopedie, Dechová cvičení se zobcovou flétnou apod.
   

 • Jsme často v přírodě, chodíme na pravidelné výlety, poznáváme náš kraj. Snažíme se v dětech vzbudit lásku a úctu ke svému domovu.

KONTAKT

Ředitelka školky

Olga Kolářová: 727 919 525

Oddělení školky
 • Broučci: 725 543 881

 • Kočičky: 725 543 882

 • Včelky: 725 543 876

 • Kuchyň: 725 543 877

MŠ Karla Čapka | IČ: 623 53 080
Karla Čapka 353 | 79001 Jeseník

 • White Facebook Icon
 

© 2017 MYSLIK.ORG

 • Facebook Basic Black